Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO País Valencià | 21 febrero 2024.

Acuerdo temarios MAD

La FSS CCOO PV firma un nuevo acuerdo con la editorial MAD para comprar con condiciones especiales los temarios de las convocatorias de oposiciones sanitarias en la Comunidad Valenciana.

  • Para profesionales pertenecientes a las categorías de auxiliar de ayuda a domicilio, cuidador o cuidadora, gerocultor o gerocultora y auxiliar ocupacional de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

Residentes

  • Datos de interés sobre tu residencia.

Lo que hace especial la relación laboral del personal residente es que concurren dos circunstancias que han de conjugarse: una parte laboral como es la prestación de servicios y otra parte formativa que permitirá la adquisición de las capacitaciones requeridas para el acceso a la especialidad.

Publicada en la web de l’EVES la convocatòria del Diploma de Transport Sanitari Medicalitzat (DTSM) dirigit a persones diplomades o graduades en Infermeria.

Charla Sagunto

  • El mateix alumnat ha sol•licitat la presència del sindicat per a obtindre informació sobre les seues opcions professionals en les branques sanitària i sociosanitària.

Els delegats i les delegades de CCOO en el Departament de Salut de Sagunt han impartit unes xarrades a l'alumnat de l'institut Jorge Juan del Port de Sagunt sobre el món laboral i les eixides professionals a les quals s'enfrontaran una vegada acaben els seus estudis, entre altres temes.

Informática

Publicada en el DOGV, la RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat de 2023. Podrà participar en les activitats relacionades en l’annex II el personal d’institucions sanitàries i de qualsevol altre centre de caràcter assistencial o en el qual es facen funcions de salut pública, gestionat per la Conselleria de Sanitat, així com el personal sanitari de l’Administració de la Generalitat, sempre que reunisca els requisits específics establits, si és el cas, per a cada activitat.

Curso de administrativo/a

  • Prepara la teua oposició amb èxit.
  • Auxiliar administratiu/iva (sanitat), zelador/a, tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria i administratiu/iva (conversió personal estatutari C2).

Modalitat VIRTUAL. Les sessions són retransmeses per videoconferència pel personal docent en temps real, d’aquesta manera es pot fer un seguiment del curs des de la teua casa, com si fores a l'aula.

ddddddddddddddddd

FYSA, a través d'un acord subscrit amb ASPROS (Associació Nacional de Professionals de la Salut), incrementa el catàleg d'activitats formatives per a tècnics superiors sanitaris, la impartició de la formació serà a càrrec d‘ASPROS, i les activitats formatives estan acreditades per la Comissió de Formació Continuada i vàlides per a tot el territori nacional (oposicions, borses de treball, carrera professional…)