Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO País Valencià | 8 julio 2020.

Es restableix el règim ordinari de permisos, llicències i vacances

  • La Conselleria emet una Resolució per la qual s'aplica l'Acord de Mesa Sectorial impulsat per CCOO

La Conselleria de Sanitat, en la línia de progressiva normalització de la situació a causa de la millora de la pressió assistencial, ha emés una Resolució de data 19.05.2020 per la qual es restitueixen determinats drets en matèria de permisos, llicències i vacances del personal d'institucions sanitàries en els següents termes:

20/05/2020.

1.- Es deixa sense efecte la Resolució de 16 de març per la qual quedaven suspesos els permisos concedits o en gaudiment excepte els relacionats amb la conciliació, l’embaràs o la lactància. A més, es deixa sense efecte la capacitat de suspendre temporalment les exempcions de guàrdies per raons d'edat que s'hagueren concedit.

2.- Es restableix el règim ordinari en matèria de permisos, llicències i vacances amb les consideracions següents:

a) Durant el període de vacances s'ha de garantir un mínim de cobertura del 65 %-75 % del personal en cada servei llevat que la situació aconselle un percentatge major. D'aquesta manera es garanteix que cada mes del període estival podrà gaudir de vacances 1/3 de la plantilla.

b) La concessió de permisos sense sou serà excepcional i degudament justificada.

CCOO ha sol·licitat un augment dels reforços de personal per damunt dels previstos per la Conselleria per a compatibilitzar amb les garanties suficients tant la desescalada assistencial, la recuperació de l'activitat ordinària i la normalització de les condicions laborals del personal.

En ese sentido, se deben de planificar los refuerzos por encima del 100% de los servicios considerados esenciales: Urgencias, UCI, Reanimación, etc. tal y como la Conselleria se comprometió en la Mesa Sectorial. En aqueix sentit, s'han de planificar els reforços per damunt del 100 % dels serveis considerats essencials: urgències, UCI, reanimació, etc. tal com la Conselleria es va comprometre en la Mesa Sectorial.

FACEBOOK

TWITTER

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.