Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Galicia | 4 marzo 2024.

Publicado o DOG para a acreditación da prescripción enfermeira

  17/07/2021.

  No DOG 15 de xullo de 2021 publícase a Orde do 9 de xullo de 2021 polaque se regula e se inicia o procedemento para a acreditacióndas/dos enfermeiras/os para a indicación, uso e autorizaciónda dispensación de medicamentos e productos sanitarios de uso humano (entra en vigor ós 20 días da publicación).

  Requisitos que hai que ter rexistrados en Fides:

  ➢ Título de grao ou diplomatura en Enfermaría ou equivalente ou título de Enfermeiro/a Especialista.

  ➢ Cumprir algún dos seguintes requisitos:

  • Ter mínimo de 1 ano de experiencia acreditada.

  • Ter superado curso de adaptación ofrecido polaAdministración sanitaria de maneira gratuíta (publicaraseen DOG a primeira edición de este curso).

  Inicio do procedemento:

  ✓ Para profesionais do Servizo galego de Saúde: de oficio.

  ✓ Para profesionais de ámbito privado: de oficio cando teñan os requisitos rexistrados en Fides.

  O procedemento farase por Fides. Accederase desde a Intranet (traballadores do Sergas), e con Certificado dixital ou Chave 365 para o resto.

  As Resolucións emitiranse en cada trimestre natural.

  No arquivo que se xunta podedes consultar a orde publicada no DOG

  FACEBOOK

  TWITTER