Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Galicia | 15 julio 2024.

Celebración dos Congresos Comarcais Extraordinarios do Salnes e Vigo o 18 de Octubro

  O consello da federación de Sanidade e sectores sociosanitarios de Galicia, celebrado en Santiago o día 6 de setembro do 2017, aproba por unanimidade a celebración dos congresos extraoirdinarios comarcais do Salnés e de Vigo que se celebrarán o día 18 de outubro en vilagarcía e vigo respectivamente

  08/09/2017.

  Trala dimisión do executiva do sindicato  provincial de Pontevedra o día 7 de xullo de 2017, a xestora constituida, leva ao consello da federación a proposta de convocatoria de congresos extraordinarios nas tres comarcas afectadas, o que se aproba por unanimidade. 

  Queda pendente marcar a data na comarca de Pontevedra. 

  FACEBOOK

  TWITTER